Tilbake Hjem

Slipesteinen

Slipesteinen

Slipesteinen

Ved nedkjørselen til museet står en av de gamle slipesteinene fra tresliperiet på Ørje Brug, hvor det ble fremstilt tremasse. Tømmerstokker kappet i ca 60 cm lange kubber ble slipt, på tvers av fiberretningen, imot slipesteinene som roterte med stor hurtighet inne i en stor sylinder. Dette var utgangspunktet for produksjon av tremassen som, etter tørkeprossessen ble sendt videre i baller, på lektere nedover kanalen.