Tilbake Hjem

Ørjefossen og plantedammen

Foto: J.B Olsen

Foto: J.B Olsen

Energien i det rennende vannet i fossen på Ørje, har vært selve drivkraften for utviklingen av byen, opp gjennom historien. samfunnet som vokste frem og utviklingen med møller, sager, og etter hvert mekanisk energi. Tresliperiet var avhengig av vannet for å drive maskinene.

Foto: Camilla Bjerk Olsen

Foto: Camilla Bjerk Olsen

Ved Ørjefossen like under demningen ligger en liten dam som tidligere ble benyttet til fiskedam. Her er det nå plantet inn vann og sumpplanter, som vokser i Haldenvassdraget. I vassdraget er det registrert vel 40 arter av ekte vannplanter. I tillegg kommer et stort antall arter av sumpplanter. Et utvalg av disse kan du se i dammen.