Tilbake Hjem

Kanalmuseet

Fra museet

Fra museet

Museet holder til i det gamle tresliperiet på Ørje Brug, etablert 1886. Dette er et senter for opplevelser, aktiviteter og kunnskap om Haldenvassdragets natur og kulturhistorie. Tresliperiet ble etablert som en følge av kanaliseringen. Kanalen ble brukt til å frakte tømmer til tresliperiet, sagen og ferdige tremasseballer videre nedover vassdraget. Museet formidler også kunnskap om det biologiske mangfoldet i skog og vassdrag.